Il-Mak || Website
ZARARLILARIN BİYOLOJİSİ
ZARARLILAR İLE MÜCADELE
ZARARLILARIN BİYOLOJİSİ
KARASİNEKLER (HOUSE FLIES)

ÜREME ALANLARI (BİOTOPLARI); 
~ Her türlü besin artıkları ve bunlardan oluşan çöplükler,
~ Hayvan bakım yerleri ve hayvan dışkılarından oluşan gübrelikler,
~ Açık lağım,kanalizasyon bağlantısı olmayan tuvaletler,
~ Açıkta rastlanan insan ve hayvan dışkıları
~ Hayvan leşleri,
~ Gıda ve deri ile ilgili sanayiden dökülen artıklar,
~ Mezbaha ve hayvan kesim yerleri
~ Balık pazarları, semt pazarları, piknik yerleri.

 

KARASİNEK YUMURTALARI; 
Bir defada 100-150 adet yumurta bırakırlar.Ortam sıcaklığı;
~ 20-27°C..........12-24 saatte yumurta gelişir
~ 15°C altında , 40°C üstünde yumurta gelişmez.

KARASİNEK LARVALARI;
3 Kuşaktan meydana gelir.Ortam sıcaklığı;
~ 20-27°C..........3-4 gün
~ 15-20°C..........7-10 günde gelişir.
~ Çok kuru ve çok sulu ortamda yaşayamazlar.

KARASİNEK PUPALARI;
Kuru ortamda gelişir.Ortam sıcaklığı; 
~ 20-27°C..........3-5 gün
~ 15-20°C..........7-14 günde gelişir.

KARASİNEK ERGİNLERİ;
~ 40-50 gün yaşarlar,
~ 5-6 defa yumurta bırakırlar,
~ Yumurtadan ergine kadar gelişme dönemi: Ortam sıcaklığı;
16°C..........49 gün
20°C..........20 gün
30°C..........10-12 gün

KARASİNEKLERİN ARACI OLDUĞU HASTALIKLAR;
~ 40' tan fazla hastalığın etkenlerine Mekanik Vektörlük yaparlar;
~ Kolera-Para Kolera
~ Tifo-Para Tifo
~ Çocuk yaz ishali
~ Trahom
~ Basilli ve amipli dizanteri
~ Tüberküloz
~ Bruselloz (Malta ateşi)
~ Çocuk felci
~ Miyaz